Et vols preparar les PAU ? T’adjudem des de 1998

A qui va dirigit el Curs Anual de preparació per les PAU?

Va dirigit a tots aquells estudiants previsors que han realitzat el Batxillerat o que tinguin un Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS i vulguin presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat per primera vegada, per segona vegada o bé per pujar nota.
 
En aquest curs et prepararem per superar les PAU amb els millors resultats i complir el somni d’entrar a la Universitat!
 

En quÈ consta l'exAmen?

PART GENERAL (OBLIGATÒRIA):

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història

I una matèria comuna d’opció a triar entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials iFonaments de les arts.

PART ESPECÍFICA (VOLUNTÀRIA):

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: 

Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general. Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Què inclou el curs anual de preparació per les pau?

Preparació 7 assignatures

Exàmens d’anys anteriors

Classes presencials

Grups reduïts (4 persones)

*El curs inclou la preparació de 7 assignatures: 5 comunes i 2 específiques. També tenim l’opció de preparar assignatures individuals, si així ho desitja l’alumne. A més, el curs també inclou repàs d’ortografia virtual de català, castellà i anglès.

pau Anual

7 assginatures: 476,00€/mes

6 assginatures: 428,40€/mes

5 assginatures: 374,80€/mes

4 assginatures: 314,88€/mes

3 assginatures: 247,92€/mes

2 assginatures: 173,52€/mes

1 assginatura: 91,08€/mes

Matricula't

Saps quan falta per les PAU?
Que no se’t tiri el temps a sobre!

 
 
Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat