Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

Primer de batxillerat

BATXILLERAT, EL CAMÍ CAP A LA UNIVERSITAT

CLASSES DE REFORÇ DE BATXILLERAT DE TOTES LES ASSIGNATURES

 
El primer curs de Batxillerat és una nova etapa la qual l’alumne ja ha escollit la seva branca acadèmica i es comença a preparar per a accedir a la universitat.
 
Durant aquest curs en què estudiar passa de ser obligatori a opcional, l’alumne impartirà diferents assignatures relacionades amb la modalitat que hagi escollit: batxillerat de ciències i tecnologia, batxillerat social i d’humanitats o batxillerat artístic.
 
En tots ells, el temari comença a ser més feixuc, se sol·liciten cada vegada més competències i augmenta considerablement el volum de feina, sobretot el que cal realitzar a casa per compte propi.
 
És per tant, doncs, que amb aquest ritme més frenètic que comporta el batxillerat, a la nostra acadèmia vetllem perquè l’alumne segueixi correctament totes les matèries des del seu inici i així no en perdi el fil fàcilment.
 

LES NOSTRES CLASSES DE REFORÇ DE BATXILLERAT ES BASEN EN:

  • Guiar a l’estudiant en aquest programa tan atapeït, ajudant-lo a seguir el temari, a organitzar-se i a polir les habilitats i mancances.
  • Explicar els dubtes, ajudar amb els deures i treballs com el TDR, les presentacions orals i els exàmens.
  • Subministrar a l’alumne materials suplementaris en funció de les seves necessitats.

ASSIGNATURES

Les assignatures de batxillerat que impartim en grups reduïts de màxim quatre alumnes a Accés Centre Acadèmic són:
 
Matèries comunes:
 
– ANGLÈS
– CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
– FILOSOFIA
– FRANCÈS
– HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
– HISTÒRIA
– LLENGUA CASTELLANA I LTERATURA
– LLENGUA CATALANA I LITERATURA
– TDR (TREBALL DE RECERCA)
 
Matèries de la modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA:
 
– BIOLOGIA
– CIÈNCIES DE LA TERRA
– DIBUIX TÈCNIC
– ELECTROTÈCNIA
– FÍSICA
– QUÍMICA
– MATEMÀTIQUES
– TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 
Matèries de la modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:
 
– ECONOMIA
– ECONOMIA DE L’EMPRESA
– GEOGRAFIA
– GREC
– HISTÒRIA DE L’ART
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL
– LLATÍ
– MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC.SS.
 
Matèries de la modalitat d’ARTS:
 
– ANÀLISIS MUSICAL
– ANATOMIA APLICADA
– CULTURA AUIOVISUAL
– DIBUIX TÈCNIC
– FONAMENTS DE LES ARTS
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL

Segon de Batxillerat

SEGON DE BATXILLERAT, L’ÚLTIM CURS

CLASSES DE PREPARACIÓ A LA UNIVERSITAT

El segon de Batxillerat és definitivament l’últim curs de l’institut i està totalment enfocat en la preparació de les proves d’accés a la universitat (PAU), més conegudes com la Selectivitat.

És una etapa estressant en la que hi ha gran quantitat d’exàmens, presentacions i deures i a més, s’han d’entregar molts de treballs; el més important i temut de tots ells, el famós Treball de Recerca (TDR).

Les classes de reforç de segon de Batxillerat d’Accés Centre Acadèmic estan destinades als estudiants que necessiten repassar el temari per tal de seguir correctament les assignatures i així aprovar amb èxit aquest curs, però també als alumnes que busquen i necessiten pujar nota per poder accedir al grau universitari que desitgen.

L’objectiu de les nostres classes de preparació és ajudar a l’alumne amb les diferents matèries, crear i organitzar el treball de recerca i sobretot, preparar totes les assignatures de les PAU perquè aquestes siguin superades amb èxit. 

LES CLASSES CONSISTEIXEN EN:

  • Resoldre els dubtes de l’estudiant i ajudar a fer els deures i treballs.
  • Ensenyar formes d’organització i planificació, així com trucs i consells per un bon estudi.
  • Orientar i fer un seguiment del TDR.
  • Treballar tot el temari, exercicis i exàmens de la selectivitat per tal que l’alumne es vagi habituant al seu format.

ASSIGNATURES

Les assignatures de batxillerat que impartim en grups reduïts de màxim quatre alumnes són:
 
Matèries comunes:
 
– ANGLÈS
– CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
– FILOSOFIA
– FRANCÈS
– HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
– HISTÒRIA
– LLENGUA CASTELLANA I LTERATURA
– LLENGUA CATALANA I LITERATURA
– TDR (TREBALL DE RECERCA)
 
Matèries de la modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA:
 
– BIOLOGIA
– CIÈNCIES DE LA TERRA
– DIBUIX TÈCNIC
– ELECTROTÈCNIA
– FÍSICA
– QUÍMICA
– MATEMÀTIQUES
– TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 
Matèries de la modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:
 
– ECONOMIA
– ECONOMIA DE L’EMPRESA
– GEOGRAFIA
– GREC
– HISTÒRIA DE L’ART
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL
– LLATÍ
– MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC.SS.
 
Matèries de la modalitat d’ARTS:
 
– ANÀLISIS MUSICAL
– ANATOMIA APLICADA
– CULTURA AUIOVISUAL
– DIBUIX TÈCNIC
– FONAMENTS DE LES ARTS
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL
Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat