L’ESO, EL PAS A L’INSTITUT

CLASSES DE REFORÇ EN GRUPS REDUÏTS

A la nostra acadèmia, les classes de reforç van dirigides als alumnes que tenen alguna assignatura entrebesada, però també als qui volen mantenir el nivell per no defallir; doncs al final d’aquests quatre cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori, els estudiants hauran d’escollir quin camí voldran seguir i esforçar-se en aquest període és vital perquè l’alumne consolidi el seu coneixement i obtingui una bona base de cares al Batxillerat. La nostra filosofia es basa en un seguiment periòdic de l’estudiant per tal d’avaluar el seu progrés i així millorar els seus resultats. El nostre mètode consisteix en:

Què inclouen les classes de repàs?

  • Comprensió lectora. Entendre bé el què es llegeix és un requeriment bàsic en l’aprenentatge i influeix significativament en els resultats acadèmics.
  • Expressió oral/escrita. La reflexió dels mecanismes de producció de textos és un aspecte clau per millorar les destreses comunicatives.
  • Ortografia. Permet organitzar i expressar les idees de manera clara i precisa, evitant confusions en la comunicació.
  • Càlcul mental. Contribueix a adquirir la comprensió i el sentit del número, ajuda en la reflexió per decidir i escollir i, a més, desperta l’interès i la capacitat de concentració.
  • Tècniques d’estudi. Tenen com a objectiu optimitzar l’esforç intel·lectual i el rendiment acadèmic.

A les nostres classes de reforç incidim en:

  • Explicar el temari que no s’ha entès a classe des d’una altra perspectiva, proporcionant materials complementaris com exercicis i esquemes perquè l’alumne reforci i consolidi el temari, també des de casa.
  • Realitzar els deures i treballs a la pròpia acadèmia per així resoldre alhora tots els dubtes que en derivin.
  • Realitzar simulacres de proves mitjançant exàmens, tests i altres exercicis per tal d’avesar i preparar l’alumne en aquest sentit.
  • Vetllar perquè les classes es realitzin en grups de màxim quatre persones, que cursin la mateixa modalitat i assignatura i que tinguin un nivell que no difereixi.

L’ESO és una fase intermèdia en què els joves canvien tot el seu entorn; També canvia la dinàmica dels estudis: el nombre d’assignatures augmenta respecte l’educació primària i l’avaluació esdevé, per tant, més exigent. Durant aques període les matèries a superar són: català, castellà, anglès, una segona llengua estrangera, matemàtiques, socials, tecnologia, ciències de la terra, física, química i diverses optatives que varien segons el centre educatiu. Les assignatures d’ESO que impartim a les classes de reforç d’Accés Centre Acadèmic són:

– ANGLÈS – BIOLOGIA I GEOLOGIA – ECONOMIA – EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA – FILOSOFIA – FRANCÈS – FÍSICA I QUÍMICA – GEOGRAFIA I HISTÒRIA – LLATÍ – LLENGUA CASTELLANA I LTERATURA – LLENGUA CATALANA I LITERATURA – MATEMÀTIQUES – MATEMÀTIQUES APLICADESA LES CC.SS. – TECNOLOGIA

Pl. Poeta Marquina, 5 17005, Girona

Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat