Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

CURSOS D’IDIOMES PERSONALITZATS

Qui no ha volgut parlar mai diferents idiomes?

A Accés Centre Acadèmic parlem català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, i molts altres, i oferim cursos d’idiomes aptes per a tots els nivells per poder preparar amb garanties els exàmens dels certificats oficials segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Aprendre una nova llengua et permet conèixer altres cultures i estils de vida, i per tant, t’enriqueix. A més, saber idiomes també et serà útil pels estudis, la feina i el temps lliure!

AVANTATGES

  • ÈXIT ACADÈMIC I PERSONAL: Et facilita la comunicació, augmenta la teva memòria i la capacitat per resoldre problemes i prendre decisions i estimula les connexions neuronals.
  • MÓN LABORAL: Tindràs més possibilitats de trobar feina; El 41% de les ofertes de feina a Catalunya sol·liciten aquesta competència al currículum de l’aspirant
  • ENTRETENIMENT: Podràs viatjar i conèixer gent, llegir en altres llengües, veure pel·lícules i escoltar música en versió original, etc.

El MCER per les llengües descriu cada nivell a través de l’assoliment d’unes competències de cada àrea (escoltar, llegir, parlar i escriure). Per poder assumir aquestes competència, és necessari tenir uns fonaments de gramàtica i vocabulari per tal de poder-les aconseguir. Amb concordança amb tot això, a la nostra acadèmica hem identificat els macro- objectius següents, que abordem de forma individual o en grups reduïts de màxim 4 persones, per tal d’assolir totes les capacitats i aptituds alhora d’aprendre qualsevol idioma.

HABILITATAS QUE PERSEGUIM

Llegir

Escoltar

Escriure

Parlar

Vocabulari

Gramàtica

  • COMPRENSIÓ LECTORA: Seràs capaç de llegir i entendre un text, tant pel que fa al contingut com a la intenció de l’autor, mitjançant la lectura.
  • COMPRENSIÓ AUDITIVA: Entendràs, interpretaràs i avaluaràs el que escoltes.
  • EXPRESSIÓ, INTERACCIÓ ORAL: Utilitzaràs el diàleg mitjançant vocabulari explícit.
  • ESCRIPTURA I REDACCIÓ: Podràs escriure textos amb una certa coherència i organització.
  • VOCABULARI: Tindràs el vocabulari suficient per poder assolir amb facilitat totes les habilitats anteriors.
  • GRAMÀTICA: Coneixeràs, aprendràs i seràs capaç d’aplicar les normes i regles que regeixen un idioma en tots els aspectes de la lingüística: fonologia, morfologia, sintaxi i lexicologia.

A més, a banda de les habilitats esmentades anteriorment, a la nostra acadèmia també t’aproparem a la cultura i costums tradicionals que determinen cada idioma així com als seus valors i creences.

Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat