Vols preparar les Proves D’Accés +25 0 +45? Portem 25 anys preparant alumnes com tu!

A qui va dirigit el nostre curs de preparació Accés +25?
Va dirigit a tots aquells alumnes que fa temps que no es posen davant dels llibres i volen anar a la Universitat.

Per poder fer les Proves d’Accés +25 i assolir el somni de tornar a estudiar cal:

  • Tenir 25 anys o més. O bé complir els 25 anys durant l’any natural de la prova.
  • No tenir cap accés directe a la Universitat (Selectivitat – PAU/EBAU) ni un CFGS acabat.
  • No disposar de cap titulació universitària.

EN QUÈ CONSISTEIX L'EXAMEN?

PART GENERAL:

La fase general té com a objectiu determinar la teva maduresa i idoneïtat per cursar estudis universitaris, així com la teva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d’una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom. 

Consta de quatre exàmens:

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

PART ESPECÍFICA:

La fase específica té com a finalitat valorar les teves habilitats, capacitats i aptituds per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau. Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau:
 
a. Arts i humanitats
b. Ciències
c. Ciències de la salut
d. Ciències socials i jurídiques
e. Enginyeria i arquitectura
 
Has d’escollir una de les cinc opcions.
 
Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.
 
En funció de l’opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris. 

QUÈ INCLOU EL CURS accés +25?

Preparació 6 assignatures

Exàmens d’anys anteriors

Classes presencials

Grups reduïts (4 persones)

*El curs inclou la preparació de 6 assignatures: 4 comunes i 2 específiques. També tenim l’opció de preparar assignatures individuals, si així ho desitja l’alumne. A més, el curs també inclou repàs d’ortografia virtual de català, castellà i anglès. 

Proves d’Accés +25

7 assginatures: 476,00€/mes

6 assginatures: 428,40€/mes

5 assginatures: 374,80€/mes

4 assginatures: 314,88€/mes

3 assginatures: 247,92€/mes

2 assginatures: 173,52€/mes

1 assginatura: 91,08€/mes

Matricula't
609672912 info@acces.cat
Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600