L’Equip d’Accés!

Marina Brugués i Ruiz

Professora | accés acadèmia

Àrees: Català, castellà, anglès, filosofia, geografia, història, matemàtiques, tdr, tècniques d’estudi.

Formació: Grau en educació primària.

Lluc Huguet i Verdaguer

Professor | Accés acadèmia

Àrees: Biologia i geologia, ciències de la terra, física, estadística, química, matemàtiques,ccss.

Formació: Grau en biologia i grau en història. Especialitzat amb el tracte amb adolescents amb hiperactivitat, dislexia i discalculia.

Clàudia Garavello

Professora | accés acadèmia

Àrees: Castellà, italià.

Formació: Grau en ciència del patrimoni cultural i Màster en turisme cultural.

Joana Ros i Ametlla

Professora | accés acadèmia

Àrees: Anglès, català, castellà, comentari de text, francès, grec, literatura catalana, literatura castellana, literatura universal, llatí.

Formació: Grau en estudis àrabs i hebreus i màster oficial en traducció i tecnologies.

Juan Fernàndez i Nicieza

Professor | Accés acadèmia

Àrees: Física, química, matemàtiques científiques, matemàtiques ccss.

Formació: Llicenciatura en química.

Joana Ros i Ametlla

Professora | accés acadèmia

Àrees: Economia de l’empresa, filosofia, geografia, història del món contemporani.

Formació: Grau d’història.

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

Ivette: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat