L’ENTRADA A L’ESCOLA

CLASSES DE REPÀS PER A NENS DE 6 A 12 ANYS

A la nostra acadèmia, les classes de repàs de primària estan enfocades principalment en formar la base acadèmica dels infants d’entre sis i dotze anys; aquesta, és una etapa decisiva perquè assoleixin els coneixements fonamentals per ser estudiants competents i assegurar el futur acadèmic.

Durant aquests sis anys d’ensenyament que dura l’escola es treballen diferents àrees com la comprensió lectora; l’expressió oral i escrita; la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i comunicació, normalment en forma de presentacions, treballs i exàmens. L’avaluació sol ser contínua i global i encara que cada escola té un mètode educatiu propi, a Accés Centre Acadèmic ens caracteritzem perquè els nostres professors s’adapten al programa de cada centre.

D’altra banda, també es realitzen dues proves de competències bàsiques a l’escola: una durant el tercer curs de primària, de comunicació lingüística i matemàtica; i una segona prova al sisè curs, de llengües, matemàtiques, ciència i tecnologia. La finalitat d’aquestes proves és avaluar l’aprenentatge dels coneixements bàsics per part de l’alumne i, encara que cal remarcar que el seu resultat no afecta el curs acadèmic, a la nostra acadèmia vetllem de la següent manera perquè aquest sigui plenament satisfactori:

Què inclouen les classes de repàs?

Grups reduïts

Reforç positiu

Participació activa

Material propi

  • Grups reduïts. Organitzem les classes amb un màxim de 4 alumnes per grup amb la intenció de proporcionar un aprenentatge el més personalitzat possible.
  • Reforç positiu. Empoderem l’alumne per potenciar les seves ganes de millorar.
  • Estratègies metodològiques d’ensenyament-aprenentatge. Busquem la participació activa de l’infant.
  • Material propi. Utilitzem tota mena de material (visual, manipulatiu, auditiu…) per treballar els diferents continguts.

ASSIGNATURES

Al nostre centre fem classes particulars o bé en grups reduïts de màxim quatre alumnes de les següents assignatures en bloc:

LLENGÜES: CATALÀ, CASTELLÀ
LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS, FRANCÈS
CIÈNCIES: SOCIALS, NATURALS, MATEMÀTIQUES, TECNOLOGIA

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat