Curs intensiu d’estiu

Llengua anglesa nivell B2 – C1 (40 h)

27 anys d’experiència ensenyant idiomes!

Curs intensiu d’estiu de llengua anglesa

Nivell B2 – C1 (40 h)

HORARIS

De dilluns a divendres de 12 h a 14 h

Grups reduïts de fins a 4 persones!

matrícula

Opció d’apuntar-te cada dilluns:
Des del 05/07 fins al 16/08

Setmanes*

1

2

3

4

5

6

7

8

Dies

05/07

12/07

19/07

26/07

02/08

09/08

16/08

23/08

*El mínim de setmanes per apuntar-se són 2 i el màxim 4.

metodologia

El curs s’adreça als estudiants amb un nivell mínim de B1-B2 d’anglès que volen ampliar i consolidar coneixements. Segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües els usuaris amb aquests nivells es poden comunicar amb parlants nadius sense problema. L’alumne amb aquests nivells també és capaç d’expressar i entendre idees complexes, i de parlar de manera detallada sobre certs temes, amb un molt bon ús de la gramàtica.
 
El MCER descriu cada nivell a través de l’assoliment d’unes competències de cada àrea (escoltar, llegir, parlar i escriure), però és necessari tenir uns certs coneixements de gramàtica i vocabulari per tal de poder-les aconseguir.
 
Amb concordança amb tot això, s’han identificat i perseguit els macro-objectius següents:

Reading

Listening

Writing

Speaking

Vocabulary

Grammar

  • Reading: entendre textos literaris, periodístics i acadèmics. Ser capaç de captar el sentit general del text, però també aspectes més específics. Poder veure sentits explícits i l’actitud de l’autor.
  • Listening: entendre programes de ràdio, converses i conferències sobre temes d’actualitat, així com pel·lícules i sèries. Poder identificar diferents registres, així com les opinions dels interlocutors, que poden parlar sobre temes no generals.
  • Writing: ser capaç d’escriure textos d’una certa complexitat, gairebé sense errors, i amb una bona estructura, registre i organització. Fer un ús conscient del llenguatge, amb connectors, estructures gramaticals d’una certa complexitat i vocabulari variat.
  • Speaking: ser capaç d’expressar-se amb fluïdesa amb un parlant nadiu. Poder interactuar tant en àmbits professionals com socials, utilitzant expressions per connectar el discurs i un llenguatge variat i adaptat a cada situació.
  • Vocabulary: tenir el vocabulari suficient per poder assolir amb facilitat totes les habilitats anteriors. Ser capaç de trobar sinònims adequats i de tenir un bon domini de les collocations i expressions idiomàtiques.
  • Grammar: morfologia verbal completa, condicionals, discurs indirecte, veu passiva i verbs modals. Anar més enllà amb inversions i oracions de participi. Ser capaç d’utilitzar correctament els continguts mencionats per tal de poder assolir les habilitats anteriors.

PREUS

Sense chatters

2 setmanes: 243,60 €

4 setmanes: 402 €

Apunta't
amb chatters des de…*

2 setmanes: 283,60 €

4 setmanes: 477 €

Apunta't

*Possibilitat de fer entre 1 h i 5 h a la setmana.

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona