REFORÇ 1R BATX

QUINA ÉS LA TEVA BRANCA?
T’ajudem amb el batxillerat científic i tecnològic, batxillerat social i d’humanitats i batxillerat artístic

BATXILLERAT, EL CAMÍ CAP A LA UNIVERSITAT

CLASSES DE REFORÇ DE BATXILLERAT DE TOTES LES ASSIGNATURES

 
El primer curs de Batxillerat és una nova etapa la qual l’alumne ja ha escollit la seva branca acadèmica i es comença a preparar per a accedir a la universitat.
 
Durant aquest curs en què estudiar passa de ser obligatori a opcional, l’alumne impartirà diferents assignatures relacionades amb la modalitat que hagi escollit: batxillerat de ciències i tecnologia, batxillerat social i d’humanitats o batxillerat artístic.
 
En tots ells, el temari comença a ser més feixuc, se sol·liciten cada vegada més competències i augmenta considerablement el volum de feina, sobretot el que cal realitzar a casa per compte propi.
 
És per tant, doncs, que amb aquest ritme més frenètic que comporta el batxillerat, a la nostra acadèmia vetllem perquè l’alumne segueixi correctament totes les matèries des del seu inici i així no en perdi el fil fàcilment.

Les nostres classes de reforç de batxillerat es basen en:

  • Guiar a l’estudiant en aquest programa tan atapeït, ajudant-lo a seguir el temari, a organitzar-se i a polir les habilitats i mancances.
  • Explicar els dubtes, ajudar amb els deures i treballs com el TDR, les presentacions orals i els exàmens.
  • Subministrar a l’alumne materials suplementaris en funció de les seves necessitats.

assignatures

Les assignatures de batxillerat que impartim en grups reduïts de màxim quatre alumnes a Accés Centre Acadèmic són:
 
Matèries comunes:
 
– ANGLÈS
– CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
– FILOSOFIA
– FRANCÈS
– HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
– HISTÒRIA
– LLENGUA CASTELLANA I LTERATURA
– LLENGUA CATALANA I LITERATURA
– TDR (TREBALL DE RECERCA)
 
Matèries de la modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA:
 
– BIOLOGIA
– CIÈNCIES DE LA TERRA
– DIBUIX TÈCNIC
– ELECTROTÈCNIA
– FÍSICA
– QUÍMICA
– MATEMÀTIQUES
– TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 
Matèries de la modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:
 
– ECONOMIA
– ECONOMIA DE L’EMPRESA
– GEOGRAFIA
– GREC
– HISTÒRIA DE L’ART
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL
– LLATÍ
– MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC.SS.
 
Matèries de la modalitat d’ARTS:
 
– ANÀLISIS MUSICAL
– ANATOMIA APLICADA
– CULTURA AUIOVISUAL
– DIBUIX TÈCNIC
– FONAMENTS DE LES ARTS
– HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
– LITERATURA UNIVERSAL

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat