Com em puc inscriure a un examen CILS?

Per inscriure’t a un examen CILS del nivell que sigui hauràs d’omplir un formulari d’inscripció a l’examen, lliurar una còpia d’un document d’identitat de l’alumne i abonar la taxa de l’examen que normalment l’indica la secretaria de l’Institut.

A priori sembla que no hi hagi complicació. Però la complexitat ve en els terminis. És molt important que aquesta documentació arribi 40 dies abans de la data de l’examen a la Università per Stranieri di Siena (Piazza Carlo Rosselli 27/28 53100 Siena – Itàlia). Si no és així, el candidat o candidata en qüestió no podrà realitzar-lo.

Per aquest motiu, és important estar pendent de les dates dels exàmens, que normalment tenen lloc dues vegades per any simultàniament a tot el món. Solen ser a inicis de juny i desembre.

Què passa si he de repetir? Els tràmits són els mateixos?

Com ja hem explicat en altres ocasions, per a obtenir el certificat s’ha d’aconseguir mínim d’11 sobre 20 punts a cada prova. Si l’estudiant només aconsegueix en algunes proves els punts necessaris no cal que repeteixi tot l’examen, sinó només aquella part que no ha aprovat. Però, com gestionar de nou els tràmits d’inscripció si això passa?

Doncs bé, els candidats i candidates que ja hagin fet l’examen i que només hagin aprovat una part i n’hagin de repetir alguna altra, només han de pagar els drets corresponents (indicats també per secretaria de l’Institut), però no caldrà que tornin a presentar tota la paperassa corresponent. 

On preparar l’examen CILS d’italià

A l’Acadèmia Accés fem cursos de preparació enfocats a que puguis aprovar l’examen CILS d’Italià amb garanties. Informa’t sense compromís.