Tot sobre l’examen CILS d’italià

La certificació CILS és un títol d’estudi oficialment reconegut que avala el grau de competència lingüística i comunicativa en italià.

D’acord amb el que dicta la Comunitat Europea en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, l’italià té dos nivells per cada perfil d’usuari. 

  • Usuari bàsic: Nivells A1 i A2
  • Usuari independent: Nivells B1 i B2
  • Usuari competent: Nivells C1 i C2

En què consisteix l’examen?

Per a obtenir un certificat d’un dels sis nivells és necessari que l’estudiant aprovi l’examen. L’examen consisteix en cinc proves individuals, la durada de les quals depèn de cada nivell. 

  • Test d’audició (s’escolta un àudio i després s’ha de respondre per escrit a les preguntes sobre aquest).
  • Anàlisi de l’estructura de la comunicació (gramàtica).
  • Comprensió de la lectura (es llegeix un text i es respon per escrit a les preguntes sobre el mateix).
  • Producció escrita (s’escriu sobre un tema indicat).
  • Producció oral (conversa i monòleg sobre un tema a elecció).

Dates de l’exàmen i avaluació

Els exàmens tenen lloc dues vegades l’any simultàniament a tot el món, que solen ser a inicis de juny i desembre. Per a obtenir el certificat s’ha d’aconseguir mínim d’11 sobre 20 punts a cada prova. Si l’estudiant només aconsegueix en algunes proves els punts necessaris no és necessari que repeteixi tot l’examen, sinó només aquella part que no ha aprovat.

On preparar l’examen CILS d’italià

A l’Acadèmia Accés fem cursos de preparació enfocats a que puguis aprovar l’examen CILS d’Italià amb garanties. Informa’t sense compromís.