Què és el First Certificate?

El First Certificate és l’examen més popular de tots els exàmens de Cambridge. És un examen que acredita un nivell intermedi superior i correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Aquest nivell indica, entre d’altres coses, que tens coneixements d’anglès prou alts com per a treballar en un entorn de parla anglesa (actualment és exigit per moltes ofertes de feina) o fer cursos d’accés a la universitat, tot i que també es pot demanar en altres àmbits. A més, aquest nivell a Espanya serveix per a treure crèdits en moltes universitats. 

Existeixen dues versions del First Certificate que segueixen un format i nivell de dificultat de les preguntes exactament igual: First Certificate in English FCE i First for Schools. La diferència està en el contingut de l’examen: La versió for Schools conté un contingut més enfocat a candidats joves en èpoques d’escolarització. 

En què consisteix aquesta prova de nivell?

El First Certificate consta de 5 parts:

  • I: Reading (comprensió escrita)
  • II: Writing (expressió escrita)
  • III: Use of English (gramàtica i vocabulari)
  • IV: Listening (comprensió oral)
  • V: Speaking (expressió oral)

Com s’avaluen aquestes parts?

Cada part equival a un 20% del total. I per a aprovar caldria treure un 60% del total. És important mencionar que no fa falta aprovar les cinc parts de l’examen. Només fa falta treure un 60% global.

Una vegada superat l’examen, rebràs un diploma acreditatiu de Cambridge uns dos mesos després. A diferència d’altres diplomes, el First Certificate in English FCE no té data de caducitat.

On preparar el First Certificate

A l’Acadèmia Accés fem cursos de preparació pel First Certificate enfocats a practicar l’examen i donar pistes pràctiques en com afrontar-lo amb èxit i poder-lo aprovar amb garanties.