Com serà la segona selectivitat’21?

Ja s’acosten les Proves d’Accés a la Universitat 2021 i per aquest motiu la Comissió de Salut Pública ja ha començat a definir com serà el moment més important de l’any pels estudiants de segon de Batxillerat; Ja que, per segon any consecutiu, la selectivitat se celebrarà en pandèmia i això voldrà dir que caldrà aplicar mesures de seguretat per evitar contagis per coronavirus, igual que l’any passat.

Les més importants: Mans, distància, mascareta i ventilació i més seus a tot el territori. Les detallem:

Tot i que aquestes no són les úniques mesures, caldrà que els alumnes mantinguin la distància de seguretat d’1,5 metres, es rentin les mans de manera freqüent i utilitzin la mascareta en tot moment, excepte en les excepcions detallades.

A més, remarca que està prohibit retirar-la per «tossir i esternudar» i que, en cas de fer-ho, caldrà que la persona es tapi el nas i la boca amb un mocador, el qual haurà de llançar directament a la paperera «realitzant la higiene de mans posterior», o la part interna del colze «per no contaminar les mans».

Pel que implica als centres on es realitzin les proves, cladrà que estiguin ventilats en tot moment. D’això se’n ocuparà el personal de cada sala. 

Aquest any també s’ha cregut necessari evitar aglomeracions i desplaçaments innecessaris i per aquest motiu es prendran les següents mesures: 

Des d’escalonar les entrades i sortides, fins a establir més seus per fer els exàmens, passant per indicar els recorreguts d’entrada i sortida dins els centres i evitar que es facin grupets a les zones exteriors.

Pel que fa al dia de l’examen, es demana obrir abans per ventilar i mantenir, sempre que sigui possible, finestres i portes obertes en tot moment.

Que cal fer si un alumne/a presenta sintomes? 

Si una persona tingues símptomes de coronavirus durant els exàmens haurà d’informar a la persona responsable de Covid-19 de centre. En aquest cas, se li donarà una mascareta quirúrgica, i haurà de tornar al seu domicili, evitant contactes estrets, per iniciar mesures d’aïllament.

Si per qualsevol motiu calgués atendre-la, se la conduirà a un espai separat d’ús individual i el personal que l’avaluï portarà una FFP2 sense vàlvula.