Educació proposa les PAU amb menys exàmens

Sabíem que les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es veurien reformades, però fins al passat dimarts no en coneixíem exactament els detalls concrets.

Segons l’esborrany presentat a les comunitats autònomes per Ministeri d’Educació, es suggereix que la Selectivitat tingui menys exàmens i també es vol incloure una prova de maduresa. Si s’aprova, estarem davant de la reforma més important de les PAU des que van ser creades, fa més de quatre dècades.

De totes maneres, perquè aquestes propostes es facin vigents caldrà, com dèiem, que primer siguin aprovades. De moment, queda obert un període per fer aportacions i, encara que s’havia anunciat que el nou model entraria en vigor el 2024, segurament no serà així fins al 2025-26.

Canvis principals

Exàmens de només 4 matèries

Ara per ara, es planteja que els alumnes s’examinin només de 4 matèries i que cadascuna d’elles valgui un 25% de la nota. De totes maneres, la idea principal, és que passat aquest període de transició entre les PAU actuals i el nou model de proves, el nombre d’exàmens siguin 2: Per una banda, l’examen d’una assignatura específica de la modalitat de batxillerat, I per l’altra, l’exercici de maduresa. Aquest segon «substituiria les proves comunes i passaria a comptar el 75% de la nota.» Segons informa el Diari Ara.

Prova de maduresa

Com també explica l’Ara, «L’exercici de maduresa (…) seria una mena de dossier format per documents (textos, imatges, infografies, gràfics…) sobre un mateix tema, que servirien de base per avaluar les matèries comunes del batxillerat però de forma integrada i més global. Aquesta prova constarà de tres parts: 15 minuts per llegir-la detingudament i analitzar-la; 40 minuts per respondre 15 o 20 preguntes «tancades o semiconstruïdes», algunes de les quals s’hauran de respondre en anglès, i una tercera part de 45 minuts amb tres preguntes obertes, una en anglès, que no tindran una sola resposta correcta. La prova servirà per analitzar la capacitat de «pensament crític, reflexió i maduresa» de l’alumne.»

No caldrà escollir entre opció A o B

Un altre dels canvis que es preveu, és la possibilitat d’eliminar el fet d’escollir entre l’opció A i B als exàmens que existeix actualment, fent que tots els alumnes hagin de respondre les mateixes preguntes.

Continuarà existint la fase específica

La Fase Específica de la Selectivitat no desapareix, però sí que experimentarà alguns canvis. Els alumnes que vulguin, podran pujar nota avaluant-se de 2 matèries específiques del seu batxillerat. Però amb la diferència que les preguntes es basaran a avaluar competències i evitar la memorització de conceptes.