Aprovar Batx. amb assignatures suspeses

Fa unes setmanes, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va anunciar una nova mesura que afecta al Batxillerat: Si l’estàs cursant actualment, podràs aprovar el curs encara que tinguis assignatures suspeses, sempre que la teva nota mitjana sigui un aprovat.

Segons el document publicat pel departament, el professorat dels centres encarregat de posar les notes de secundària hauran de prendre la decisió de manera «col·legiada i s’han de basar en l’evolució de l’alumne en conjunt, la maduresa acadèmica i les competències corresponents». Per tant, això significa d’alguna manera, que repetir el curs serà excepcional i no dependrà de si hi ha assignatures suspeses o no.

El document, també s’especifica que l’alumnat ha de fer un 50% de classe presencial i, en casos d’alumnat vulnerable, es considerarà augmentar la presencialitat per sobre del previst. A més a més, serà possible establir cicles bisetmanals o mensuals que equilibrin el nombre de sessions presencials a les que assisteix tot l’alumnat del grup en l’alternança presencial.

Es donen les condicions, diuen, per incorporar el procediment de la «classe inversa», de forma que els alumnes accedeixin individualment a nous continguts i posteriorment realitzin virtual o presencialment activitats, estableixin interaccions entre ells i, amb la supervisió professors, aclareixin dubtes.

Tot aquest seguit de decisions, en principi, s’han pres perquè els criteris d’avaluació de Batxillerat s’adaptin a la situació excepcional d’aquest curs i part del curs passat.  

Què en penses?